Důležité informace

čtěte prosím pečlivě

Pobyt můžete uhradit hotově, složenkou nebo převodem na účet. Pokud potřebujete potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele nebo sociální odbor MÚ, či ZP, prosím, kontaktujte nás.

Děti můžete předat 10. 7. 2021 na těchto místech: Přerov a Nová ves. Cenu pobytu to však neovlivní.

Cena tábora: 5450 Kč     V ceně je již zahrnuta doprava autobusem (z Přerova), pojištění, výlety apod.

Způsoby platby tábora

Nutně potřebné doklady:

Nutně potřebné věci:

Při předání proběhne kontrola:

 1. zaplacení pobytu
 2. prohlášení o bezinfekčnosti+čestné prohlášení
 3. informovaný souhlas ZZ s poskytováním zdravotních služeb dítěti (zašlete ho předem se Závaznou přihláškou)
 4. vyjádření lékaře (Posudek o zdravotní způsobilosti, aktuální z letošního roku, zašlete ho předem se Závaznou přihláškou)
 5. předání průkazu (nebo kopie) zdravotní pojišťovny
 6. ZTP, ZTP/P, OP (pokud je dítě vlastní)
 7. kompletace údajů v přihlášce
 8. předání léků
 9. kapesného
 10. ověření místa předání dítěte 23. 7. 2021
 11. podpis Táborového řádu rodiči/ZZ i účastníkem tábora
 12. kapesního nůže

Upozornění pro rok 2021:

 1. podmínkou pobytu je Posudek o zdravotní způsobilosti na zotavovací akci od pediatra registrujícího Vaše dítě. Letos vzhledem k podmínkám aktuální, čili z roku 2021!!!
 2. Prohlášení o bezinfekčnosti a Čestné prohlášení o aktuálním stavu dítěte vzhledem k epidemii Covid-19. Odevzdává se v den odjezdu. Vyplníte na formulářích u zdravotníka na místě v den odjezdu, nezasíláme předem).
 3. Rodiče nebo ZZ dítěte mají povinnost hlášení infekčního onemocnění u dítěte v případě jeho výskytu do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána (čili Moravskoslezský kraj).