KROUŽEK - Spolek sluchově a komunikačně znevýhodněných

a

Ambulance klinické logopedie Přerov

pořádají

Tábor ve středověku

pro děti a mládež se sluchovým postižením a komunikačními obtížemi.
A také pro jejich kamarády a sourozence a vůbec pro všechny.

Kde:
Chata Slunečná, Dolní Moravice - Nová ves v CHKO Jeseníky
Kdy:
16. až 29. července 2022 (tedy za 177 dní).
Co na nás čeká:
  • les a krásná příroda
  • výlety, koupání, hry a soutěže
  • seznámení se zajímavými výtvarnými technikami
  • poznatky z biologie, botaniky, chemie, fyziky...
  • seznámení se s přírodními ději, jevy a zákonitostmi
  • zajímaví hosté
  • výlety, koupání, hry a soutěže
  • zlobení, řádění, pošťuchování...
Proč:
protože si chceme hrát, poznávat a nenudit se
Ubytování:
v budově a na chatkách
Stravování:
5 krát denně s možností nášupu
Logo LSMS, logo Olomouckého kraje, logo ambulance